Mapa stránek   Verze pro tisk   Login   - - - By CrazyStat - - -

ZKO Rychvald

Aktualizováno:

 

Historie sportovní kynologie v Rychvaldu

Základní kynologická organizace vznikla, jako součást tehdejšího Svazarmu, na ustavující schůzi dne 28. června 1975. Prvním předsedou se stal Bohuslav Ševčík. Kynologové pro svou činnost získali pozemek a zanedbanou, již delší dobu nepoužívanou, budovu bývalého vepřína. S velkým úsilím a ještě větším počtem brigádnických hodin, ale také s finanční a materiální pomocí MNV Rychvald a OV Svazarmu Karviná, byla po čtyřech letech ukončena rekonstrukce klubovny a cvičiště. Nicméně i během výstavby probíhal výcvik a příprava psů i jejich psovodů na zkoušky a soutěže různého druhu i úrovně. O aktivitě rychvaldských pejskařů svědčí i to, že již rok po svém založení uspořádali oblastní přebor v kategorii ZVV 1 a ZVV 2 za účasti 53 psovodů. Kynologové však také připravovali ukázky výcviku pro děti či řadu společenských akcí pro své členy i pro veřejnost. Když prolistujete kroniku ZKO v Rychvaldu, uvidíte, kolik práce a úsilí vynaložili a stále vynakládají její členové v oblasti sportovní kynologie.

 • budova/historie1.jpg

  historie 1974

 • budova/stara2.jpg

  stav 2013

 • budova/nova2.jpg

  stav 2023

 • budova/stara1.jpg

  stav 2013

 • budova/nova1.jpg

  stav 2023

 • budova/Neopravená budova.jpg

  neopravená budova

 • budova/Opravená budova.jpg

  opravená budova

Nahoru